wat we voor u doen


ons werk omvat nieuwbouw, verbouw, interieurbouw, renovatie en restauratie van gebouwen. we realiseren voornamelijk woongebouwen en bedrijfspanden.
we willen onze opdrachtgevers inspireren met onze ontwerpen. sKinplannen spreken door hun ruimtelijkheid, tijdloze strakke uitstraling, bijzondere materialen en –kleuren en duurzaamheid. een skin-ontwerp sluit altijd aan bij de specifieke kwaliteiten van de omgeving. ons doel is om samen een mooi, bruikbaar en puur bouwplan te realiseren. een sKin-ontwerp is sprekend en uniek!
onze voorliefde voor het toepassen van ambachtelijk materialen en onze continue zoektocht naar nieuwe materiaaltoepassingen en bouwsystemen delen we graag met onze opdrachtgevers.
omdat het bouwen of verbouwen voor een particuliere opdrachtgever vaak een eenmalige activiteit is, nemen we onze opdrachtgevers graag mee in het totale proces. dit doen we tijdens het ontwerp- en vergunningentraject én tijdens de uitvoering. we presenteren onze ideeën met schetsen, technische tekeningen, visualisaties, fotomontages, 3D-modellen en VR [virtual reality].
een goede communicatie met onze opdrachtgevers staat voorop. in de praktijk werken we met e-mail, telefoon en whatsapp [groepsapp] afgestemd op de gezamenlijke voorkeur. zo staan we als sKin-team altijd voor u klaar.
tijdens het traject doorlopen we samen globaal de volgende stappen:
schetsontwerp – definitief ontwerp – aanvraag omgevingsvergunning – bouwvoorbereiding en aanbesteding – uitvoering en realisatie.
we laten ons graag uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. dat kan bij u op locatie of bij sKin architects aan de duit 4 in boxtel.

SO
elke nieuwbouw, verbouw of herinrichting is ooit ontstaan uit een vraag. wat is uw vraag? samen met u brengen we uw behoefte, ideeën en verwachtingen in kaart. op deze informatie laten we onze eigen kijk op ruimte, wonen, leven en bouwen los. zo ontstaan de eerste ontwerpideeën. Het resultaat is het architectonisch schetsplan, het SO.

DO
het SO laat u zien dat 'niks is wat het lijkt'. ons streven is om alles uit uw vraag te halen wat er in zit. we laten soms onverwachte of verrassende mogelijkheden zien of openen deuren voor ideeën die eerder niet haalbaar leken. uw inbreng en reactie op het SO verwerken we in een definitief ontwerp. dit plan dienen we [indien nodig] in bij de gemeente. zij toetsen het plan op bestemmingsplanvoorschriften en eisen van welstand.

BV
we werken uw plan technisch uit zodat het voldoet aan het bouwbesluit en de bouwverordening. dit leidt tot het verkrijgen van de BV: de bouwvergunning. de eerste voorbereiding voor de bouw is gereed. met deze tekeningen kan/kunnen ook de aannemer[s] aan de slag met een kostenraming.

U
in deze fase werken we onze ideeën tot in detail uit. deze uitwerking heeft de aannemer nodig om daadwerkelijk te kunnen bouwen. ideeën komen tot uitvoer. ze worden zichtbaar en tastbaar! tijdens de bouw volgen we de aannemer en sturen we, waar nodig, bij.
I
een plan wordt compleet met de uitwerking van het interieur. ideeen hiervoor zijn in een sKin-plan verweven. deze ideeën werken we in deze fase technisch uit. we gaan op zoek naar de beste materialen, kleuren en afwerkingen, en zetten een meubelmaker aan het werk.
gefeliciteerd! uw sKin-plan kan worden opgeleverd